BIBLE REYNEK je však vzácnější než jiné, neboť je obohacena o mistrovství svých překladatelů,

krásu grafických listů B. Reynka, um uměleckých tiskařů a pečlivou ruční práci,

jež byla každému svazku věnována v knihvazačské dílně.

Nahlédněte do tajů jejího zrození…

Přibližte si kouzlo BIBLE REYNEK

Představí vám tuto unikátní publikaci v atmosféře, s níž je spjata, spatříte zrození grafického listu, zalistujete v jejích stránkách…

A pochopíte, že naplno pocítíte duchovní a estetickou působivost BIBLE REYNEK až v okamžiku, kdy budete v rukou držet vlastní svazek.


Bible Reynek

Na počátku bylo slovo

BIBLE REYNEK obsahuje texty Jeruzalémské bible

Světově uznávaný překlad Písma z francouzštiny

Výsledek třicetileté práce týmu vedeného F. X. a D. Halasovými

První kompletní vydání Jeruzalémské bible v Čechách se datuje do roku 2009. Jde o katolickou bibli. K jejím kvalitám patří zejména důsledné zachování smyslu výpovědí v souladu s původními biblickými texty a srozumitelnost pro současného čtenáře.


Bible inspirující

S novotiskem grafiky z originální matrice vyryté Bohuslavem Reynkem

105 naprosto věrných reprodukcí grafických listů v roli ilustrací

Bible a Bohuslav Reynek patří k sobě. Důkazem jsou stovky grafik s motivy z biblických příběhů, které během života vytvořil. Scenerií pro jeho piety, ukřižování a další výjevy byl petrkovský statek. Nástrojem rydlo – ostrý hrot, jímž do kovových destiček vrýval své vidění biblických výjevů.

Grafický list Bohuslava Reynka

Tisk grafických listů Bohuslava Reynka

Umění tisku grafických listů

Suchá jehla: hlubotisková technika

Grafická dílna Dřímal

Každá grafika Bohuslava Reynka je originál

Bohuslav Reynek suché jehly často inovátorsky kombinoval s monotypem. Malířským způsobem nanášel barvu i tam, kde nebyly vrypy. Byť grafiky pocházely ze stejné matrice, každá byla originál. Grafická dílna Dřímal, v níž novotisky do BIBLE REYNEK vznikaly, se náročného úkolu zhostila se ctí.


Vrývají se do srdce

Pouze omezený počet tisků z každé vyryté destičky

Mnohé matrice vystřižené ze starých okapů

Novotisky pokladů z pozůstalosti

Z vyryté destičky lze vytisknout větší počet grafických listů. Kolik? Plechy jsou různé, od měkčích po tvrdší. Pro B. Reynka byla často hlavním kritériem dostupnost. Životnost jeho matric je tedy vesměs krátká. Nadace Reynek vzácně zapůjčila originální destičky pro novotisky v Bibli Reynek.

Obrazy Bohuslava Reynka

Tisk bible Reynek

Papír a barvy, jako byly

Původní technologie

Správné provlhčení

Alchymie tlaku a barev

Umělečtí tiskaři bratři Dřímalové se při tvorbě novotisků z originálních matric snažili ve všech ohledech zachovat původní postupy. Papíry použili běžné, s jakými mohl pracovat i sám B. Reynek. Totéž s barvami pro umělecké ruční tisky.


Umění je v souznění doteků

Vtírání a vytírání barev

Vhled do duše tvůrce, otisk jeho duše

Umělečtí tiskaři jsou umělci

Nejkreativnější fází tisku je nanášení barvy. Tiskaři ji vytlačí z tuby a válečkem nanesou na destičku. Poté stírají, aby zůstala pouze ve vrypech. Nebo i jinde, záleží na umělci. V našem případě na předloze – grafickém listu, který tiskl sám Bohuslav Reynek.

Příprava grafiky Bohuslav Reynek

Grafický list Bible Reynek

Odhalení, překvapení

První pohled na grafický list

Okamžik pravdy

Hlavně opatrně a čistě

Při snímání listu z matrice je třeba mít čistou, lehkou a obezřetnou ruku. Čistou proto, aby se na listu neobjevily otisky prstů. Lehce a obezřetně je třeba papír snímat, aby se ještě vlhká barva nerozmazala a zůstala tam, kde má. A najednou se vám objeví před očima – grafický list.


Zrání, sušení, lisování

Všechno chce svůj čas

Překládání a rovnání

Čekání a očekávání

Ani v tomto okamžiku ještě není hotovo. Tiskařské barvy schnou dlouho, vlhké papíry se vlní… Barva na listech proto musí nejdříve „zavadnout“. Poté se grafiky prokládají speciálními savými kartony, různě překládají a lisují. Proces nejméně na týden.

Výroba bible Reynek

Bible Bohuslav Reynek

V nejjemnější kůži

Důsledná rukodělná práce

Bezchybné usně výhradně pro knižní vazby

Každý svazek je ukázkou perfektního uměleckého řemesla

Nejkvalitnější pravá kůže zdobená reliéfní ražbou křížů. BIBLE REYNEK byly vázány v knihařství Richard Mayer v německém Esslingenu. Firma se specializuje na rukodělnou výrobu bibliofilií již od r. 1946 . Používané kůže pocházejí ze skotu chovaného na pastvinách bez trnitých porostů.


Zlatá ořízka s reliéfní ražbou

Patentovaná technika ražby do zlaté ořízky

Dvojí číslování — svazku i originálního grafického listu

Pečeť, záruka vašeho čtenářského prvenství

Nádherná zlatá ořízka, v níž je patentovaným postupem knihařství Mayer vyraženo jméno REYNEK. Velkorysé rozměry artefaktu, preciznost ruční práce… Každý svazek byl pečlivě zkontrolován, očíslován a zapečetěn speciální přelepkou, kterou smí otevřít až nový vlastník.

Zlatá bible Reynek


Bible Reynek požehnána kardinálem Dukou

Bible Reynek: požehnaná kardinálem

S posvěcením církevních autorit

První a poslední vydání

Duch a forma v jedinečné rovnováze

Znění tohoto vydání bible bylo církevně schváleno předsedou České biskupské konference arcibiskupem Janem Graubnerem v dokumentu č. j. 191/2009 ze dne 16. dubna 2009. BIBLI REYNEK na jejím slavnostním představení osobně požehnal kardinál Dominik Duka.


Otevřete svou Bibli Reynek

Rodinný poklad pro všechna pokolení

Edice bez možnosti dotisku

Ilustrováno i doposud neznámými listy z pozůstalosti a soukromých sbírek

Jak k realizaci expozice, tak ke zrození tohoto výjimečného svazku bylo třeba spojení mnoha rozmanitých subjektů. Pravděpodobnost, že dojde v následujícím století ke stejně příznivé konstelaci, je tudíž prakticky nulová. Což činí z BIBLE REYNEK unikát.

Sběratelská bible Reynek

BIBLE REYNEK je však vzácnější než jiné, neboť je obohacena o mistrovství svých překladatelů,

krásu grafických listů B. Reynka, um uměleckých tiskařů a pečlivou ruční práci,

jež byla každému svazku věnována v knihvazačské dílně.

Nahlédněte do tajů jejího zrození…

Přibližte si kouzlo BIBLE REYNEK

Představí vám tuto unikátní publikaci v atmosféře, s níž je spjata, spatříte zrození grafického listu, zalistujete v jejích stránkách…

A pochopíte, že naplno pocítíte duchovní a estetickou působivost BIBLE REYNEK až v okamžiku, kdy budete v rukou držet vlastní svazek.


Na počátku bylo slovo

BIBLE REYNEK obsahuje texty Jeruzalémské bible

Světově uznávaný překlad Písma z francouzštiny

Výsledek třicetileté práce týmu vedeného F. X. a D. Halasovými

První kompletní vydání Jeruzalémské bible v Čechách se datuje do roku 2009. Jde o katolickou bibli. K jejím kvalitám patří zejména důsledné zachování smyslu výpovědí v souladu s původními biblickými texty a srozumitelnost pro současného čtenáře.

Bible Reynek

Bible inspirující

S novotiskem grafiky z originální matrice vyryté Bohuslavem Reynkem

105 naprosto věrných reprodukcí grafických listů v roli ilustrací

Bible a Bohuslav Reynek patří k sobě. Důkazem jsou stovky grafik s motivy z biblických příběhů, které během života vytvořil. Scenerií pro jeho piety, ukřižování a další výjevy byl petrkovský statek. Nástrojem rydlo – ostrý hrot, jímž do kovových destiček vrýval své vidění biblických výjevů.

Grafický list Bohuslava Reynka

Umění tisku grafických listů

Suchá jehla: hlubotisková technika

Grafická dílna Dřímal

Každá grafika Bohuslava Reynka je originál

Bohuslav Reynek suché jehly často inovátorsky kombinoval s monotypem. Malířským způsobem nanášel barvu i tam, kde nebyly vrypy. Byť grafiky pocházely ze stejné matrice, každá byla originál. Grafická dílna Dřímal, v níž novotisky do BIBLE REYNEK vznikaly, se náročného úkolu zhostila se ctí.

Tisk grafických listů Bohuslava Reynka

Vrývají se do srdce

Pouze omezený počet tisků z každé vyryté destičky

Mnohé matrice vystřižené ze starých okapů

Novotisky pokladů z pozůstalosti

Z vyryté destičky lze vytisknout větší počet grafických listů. Kolik? Plechy jsou různé, od měkčích po tvrdší. Pro B. Reynka byla často hlavním kritériem dostupnost. Životnost jeho matric je tedy vesměs krátká. Nadace Reynek vzácně zapůjčila originální destičky pro novotisky v Bibli Reynek.

Obrazy Bohuslava Reynka

Papír a barvy, jako byly

Původní technologie

Správné provlhčení

Alchymie tlaku a barev

Umělečtí tiskaři bratři Dřímalové se při tvorbě novotisků z originálních matric snažili ve všech ohledech zachovat původní postupy. Papíry použili běžné, s jakými mohl pracovat i sám B. Reynek. Totéž s barvami pro umělecké ruční tisky.

Tisk bible Reynek

Umění je v souznění doteků

Vtírání a vytírání barev

Vhled do duše tvůrce, otisk jeho duše

Umělečtí tiskaři jsou umělci

Nejkreativnější fází tisku je nanášení barvy. Tiskaři ji vytlačí z tuby a válečkem nanesou na destičku. Poté stírají, aby zůstala pouze ve vrypech. Nebo i jinde, záleží na umělci. V našem případě na předloze – grafickém listu, který tiskl sám Bohuslav Reynek.

Příprava grafiky Bohuslav Reynek

Odhalení, překvapení

První pohled na grafický list

Okamžik pravdy

Hlavně opatrně a čistě

Při snímání listu z matrice je třeba mít čistou, lehkou a obezřetnou ruku. Čistou proto, aby se na listu neobjevily otisky prstů. Lehce a obezřetně je třeba papír snímat, aby se ještě vlhká barva nerozmazala a zůstala tam, kde má. A najednou se vám objeví před očima – grafický list.

Grafický list Bible Reynek

Zrání, sušení, lisování

Všechno chce svůj čas

Překládání a rovnání

Čekání a očekávání

Ani v tomto okamžiku ještě není hotovo. Tiskařské barvy schnou dlouho, vlhké papíry se vlní… Barva na listech proto musí nejdříve „zavadnout“. Poté se grafiky prokládají speciálními savými kartony, různě překládají a lisují. Proces nejméně na týden.

Výroba bible Reynek

V nejjemnější kůži

Důsledná rukodělná práce

Bezchybné usně výhradně pro knižní vazby

Každý svazek je ukázkou perfektního uměleckého řemesla

Nejkvalitnější pravá kůže zdobená reliéfní ražbou křížů. BIBLE REYNEK byly vázány v knihařství Richard Mayer v německém Esslingenu. Firma se specializuje na rukodělnou výrobu bibliofilií již od r. 1946 . Používané kůže pocházejí ze skotu chovaného na pastvinách bez trnitých porostů.

Bible Bohuslav Reynek

Zlatá ořízka s reliéfní ražbou

Patentovaná technika ražby do zlaté ořízky

Dvojí číslování — svazku i originálního grafického listu

Pečeť, záruka vašeho čtenářského prvenství

Nádherná zlatá ořízka, v níž je patentovaným postupem knihařství Mayer vyraženo jméno REYNEK. Velkorysé rozměry artefaktu, preciznost ruční práce… Každý svazek byl pečlivě zkontrolován, očíslován a zapečetěn speciální přelepkou, kterou smí otevřít až nový vlastník.

Zlatá bible Reynek


Bible Reynek: požehnaná kardinálem

S posvěcením církevních autorit

První a poslední vydání

Duch a forma v jedinečné rovnováze

Znění tohoto vydání bible bylo církevně schváleno předsedou České biskupské konference arcibiskupem Janem Graubnerem v dokumentu č. j. 191/2009 ze dne 16. dubna 2009. BIBLI REYNEK na jejím slavnostním představení osobně požehnal kardinál Dominik Duka.

Bible Reynek požehnána kardinálem Dukou

Otevřete svou Bibli Reynek

Rodinný poklad pro všechna pokolení

Edice bez možnosti dotisku

Ilustrováno i doposud neznámými listy z pozůstalosti a soukromých sbírek

Jak k realizaci expozice, tak ke zrození tohoto výjimečného svazku bylo třeba spojení mnoha rozmanitých subjektů. Pravděpodobnost, že dojde v následujícím století ke stejně příznivé konstelaci, je tudíž prakticky nulová. Což činí z BIBLE REYNEK unikát.

Sběratelská bible Reynek